Jauniešu treneru darba ikdiena

Pirms treniņiem aizvadām metodiskās nodarbības, kur apspriežam nedēļas plānus un izejam cauri vielai, ko tekošajā nedēļā apgūs bērni un jaunieši. Treneri (futbols 11 pret 11) metodiskajā nodarbībā analizē aizvadītos un plāno nākotnes treniņus.